facebook instagram linkedin youtube excel

Beysad

BEYSAD, Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği, Beyaz Eşya Üreticilerine yan sanayi olarak çalışan kuruluşların bir araya gelip, ortak söylemleri daha yüksek ve etkili sesle dile getirmek, ortak problemlerin çözümünde de bireysel çabalara göre daha etkin sonuçlar almak maksadıyla oluşturduğu bir dernektir. Anot, plastik alanında uzun yıllardır BEYSAD üyesidir. 

Beysad