facebook instagram linkedin youtube excel

Eğitim ve Gelişim

Anot ailesi olarak tüm çalışanlarımıza sürekliliği olan eğitim ve gelişim süreçleri oluşturmak öncelikli görevimizdir. Bu nedenle ekiplerimizdeki eğitim ihtiyaç analizleri büyük bir titizlikle belirli zaman aralıklarında yapılır, bu analizlere göre aylık-yıllık eğitim planları oluşturulur. Aynı zamanda çalışanların talep ettiği eğitim, seminer, kurs, kongre ce konferanslar değerlendirilir ve planlamalara dahil edilir.

Tüm çalışanlarımız için planladığımız eğitim süreçleri; iç eğitim, dış eğitim ve online eğitim şeklindedir. Bu eğitimler ile amacımız çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak kurum içi faydayı en üst seviyede tutmaktır.

Eğitim konu başlıklarımız ise;

  • ISG ve Sağlık Eğitimleri
  • Oryantasyon Eğitimleri
  • Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • Motivasyon Eğitimleri
  • Mesleki Eğitimler
  • Teknik Eğitimler