facebook instagram linkedin youtube excel

Kalite Politikası

  • Kalite Yönetim Sistemimizin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması,
  • Müşterilerimize beklentilerini karşılayacak şekilde; zamanında, kaliteli, uygun pazar fiyatında ve sürekli güvenilir ürünler sunulması,
  • Yaptığımız her işin planlı bir şekilde, ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapılması,
  • İş süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetinin ve yeterliliğinin artırılması,
  • Tedarikçilerimizle iş ortaklığımızın geliştirilmesi (Kalite-sevkiyat-maliyet alanlarında)
  • Her alanda ekip çalışması yapılması ve yapılan işte kalitenin gözetilmesi,
  • Çalıştığımız çevrenin korunması ve kaynaklarımızın verimli şekilde kullanılmasıdır.