facebook instagram linkedin youtube excel

İK Felsefesi

Ailemizin başarılarla dolu bu yolculuğunda İnsan Kaynakları olarak beraber yürüdüğümüz ve yürümeye başlayacağımız yol arkadaşlarımızın yasal haklarının en büyük koruyucusuyuz. Anot çatısı altındaki tüm bireylerimizin potansiyelini keşfetmesine yardım ederek ve bu değerlerine sahip çıkarak insan kaynağı gücümüzü güçlü tutmayı görev olarak benimseriz. 

 • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek ekiplerimiz ile organizasyonel gücümüzü kuvvetlendirmek.
 • Dinamik yapımızı teknolojiyi yakından takip ederek korumak.
 • Çalışanlarımızın insiyatif alma yetkinliğini geliştirmek ve bu süreçte proaktif olmalarını sağlayarak çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek.
 • Açık Kapı felsefemizin sürdürülmesini sağlayarak şirket içi iletişimin arttırılmasını sağlamak.
 • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, çözüm odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın fark yaratan çalışmalara imza atmasını sağlamak.
 • Kalite Politikalarına, standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek.
 • Yenilikleri takip ederek oryantasyon sürecini geliştirerek, İnsan Kaynakları çalışmalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi hedeflemek.
 • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak.
 • Çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü şirkete kazandırmak.
 • Çözüm odaklı bakış açısı ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak.
 • Üniversiteler, Mesleki Teknik Liseler, Meslek Yüksek Okulları, Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara imza atmak.
 • Sosyal sorumluluk projelerini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımlarda bulunmak ve teşvik etmek.
 • Doğaya Saygılı ve Doğa Dostu çalışan profilimizi daha da güçlendirmek.
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aidiyet duygularını güçlendirmek.
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek.
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.
 • Sürdürülebilir bir gelecek için; çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri başta olmak üzere üzere tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek.