facebook instagram linkedin youtube excel

Roboder

Ulusal Teknolojileri ile kendi makine, ekipman, teçhizat ve tamamlayıcı sistemlerini üreten ülkeler; başta Otomotiv, Savunma Sanayi, Raylı Sistemler ve genel endüstri olmak üzere “her alanda” güçlü hale gelmişlerdir. Dünyada gelişmişlik seviyesi yüksek ülkelere bakıldığında, makine, ekipman, teçhizat ve tamamlayıcı sistemlerin üretildiği sanayilerine özel statü ile önem verdiklerini görmekteyiz. Söz konusu sektöre ve üretim endüstrisine verilen önemle, yadsınamaz boyutta kazanımlar elde edilmektedir. Topyekûn refah, teknolojik gelişim, ekonomik güç, eğitimli insan kaynağı, global rekabet ve sürdürülebilir büyüme, elde edilen katma değerlerden sadece bir kaçıdır. ROBODER, öncelikle robotlu üretim sistemleri ve yüksek otomasyonlu üretim hatları ile özel makinalar üreten firmalarla belirli bir sayıya ulaşıp, ardından sektöre otomasyon yazılımları ve otomasyon bileşenlerinin üretimi anlamında hizmet eden firmaları da bünyesine katarak büyümektedir. Anot, mekatronik ve robotik alanda ROBODER üyesidir.

Roboder