facebook instagram linkedin youtube excel

Çevre Politikası

Müşteri memnuniyetini sağlayacak yüksek kalitede ürünleri çevre dostu bir yapıda sunmak ve gelecek nesile daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini bir araç kabul etmiştir.

Bu sistemin performansını sürekli olarak artırmak için politikamız;

Çevre Politikası
 • Çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak
 • Faaliyetlerimiz kapsamında çevre etkileri en az olan doğal kaynaklara (enerji-yakıt- hammadde-su vb.) yönelmek, optimum şekilde kullanılmasını ve korumasını sağlamak
 • İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların çevre etkilerini kaynağında en aza indirgemek
 • Ürün tasarımından proses çıktısına kadar tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirlenmeyi önlemek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak
 • Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken sürekli iyileştirme prensibi ile çalışmaktır.
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli ve doğru kullanılması.
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi.
 • Doğal kaynakların korunması.
 • Atık azaltacak teknolojiler kullanmayı hedeflemek ve atıkların uygun şekilde geri dönüşümünün sağlanması.
 • Gelişen teknolojiyi takip edip işletmemizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırılması.
 • Çalışmaların çevre üzerindeki etkisinin tespit edilmesi ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemin alınması.
 • Çalışmaların sonunda oluşan atıkların kontrol altında tutulması; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınması ve bunların sürekli geliştirilmesi.
 • Yapılan işlerde; çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın şartlarının yerine getirilmesi.
 • Çalışanların ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye verilebilecek zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikenin daha başlangıç aşamasında kontrol edilmesi; sürekli izlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumanın sağlanması.
 • Çalışmaların, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasının sağlanması.
 • Çalışanların çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlanması.