facebook instagram linkedin youtube excel

İSG Politikası

ANOT A.Ş. işletmesi’nde çalışanlar, iş amacı ile sahalarımızda ve ofislerimizde bulunanlar ile diğer ziyaretçilerin kazalara karşı korunmasını, güvenliğini ve sağlıklarının korunmasını amaçlar, taahhüt eder.

Bu doğrultuda çalışanlar, iş amaçlı olarak sahalarımızda bulunanlar ve ziyaretçilerin uyması gereken kuralları belirler, onları bilgilendirir. Aynı amaç için gerekli önlemleri alır, düzenlemeleri yapar.

İSG Politikası
  • Yürürlükte bulunan tüm İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat, düzenleme ile standartları takip eder ve uygular.
  • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemeleri yapar ve politikalar oluşturur.
  • Uygulamalarını değişen ve gelişen koşullar çerçevesinde revize ederek güncel tutar, bunu yaparken çalışanlarının görüşlerini ve önerilerini öncelikle göz önüne alır.
  • İş güvenliği sisteminde proaktif yaklaşımı benimseyerek, kazaları gerçekleşmeden önce engellemeye yönelik önleyici çalışmalar yapar.
  • İş Sağlığı ve Güvenliğini şirket önceliği olarak görür, bu doğrultuda hedefler koyar ve şirket genelinde İSG kültürü oluşması için gerekli tüm faaliyetleri öncelikli olarak yerine getirir.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek çalışma ortamları oluşturur.
  • Tüm çalışanlarını İSG konusunda eğitir ve belirli aralıklarla bu eğitimleri tekrarlar.
  • İşyerindeki risklerle ilgili analizler yapar ve bu riskleri bertaraf edecek önlemleri alır.
  • Çalışanları için yasal gereklilikler çerçevesinde düzenli sağlık gözetimi sağlar. Özel çalışan grupları (engelli, hamile, vb) için tedbirler alır ve düzenlemeler yapar. Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi ve bu çalışmalarda destek ve katılımlarını sağlamayı taahhüt eder.