facebook instagram linkedin youtube excel
Otomasyon ve PLC
Teknik Duyurular
Aralık 22, 2021

Otomasyon ve PLC

Otomasyon; basit, tekrarlanabilir ve temel görevleri insandan devralarak ve aynı zamanda emeği en aza indirerek bunları otomatikleştirerek bu işleri ortadan kaldırmaktır. Minimum insan/emek müdahalesi ile gerçekleştirilen maksimum ürün, hizmet ve üretim yapmak ve sonrasında bunların satışı için bu teknolojilerin yeniden oluşturulması ve uygulanmasıdır. Otomasyon teknolojilerinin teknik ve süreçlerinin bir organizasyon içinde uygulanması, daha önce insan/emek tarafından gerçekleştirilen birçok görevin verimliliğini, güvenilirliğini ve hızını geliştirmektedir. Otomasyon Teknolojileri; üretim, ulaşım, kamu hizmetleri, operasyon ve süreçleri içeren organizasyon yapıları başta olmak üzere bilgi teknolojileri alanında kullanılmaktadır.[*]

Otomasyonun üretime katkısının yanı sıra; iyi maliyet yönetimi sağladığı, verilerden daha fazla içgörü elde ettiği de gözlenmiştir. Bu durum, otomasyon ve yapay zekâ kavramları arasında bir benzerlik oluşturmuştur. Aslında yapay zekâ da görevleri kolaylaştırmak ve iş akışlarını hızlandırmak için kullanılmaktadır. Ancak aradaki en büyük fark, otomasyonun yalnızca tekrar eden, öğretici görevlere sabitlenmiş olmasıdır. Günümüzde operasyonel mükemmellik, yani mevcut verimliliği ve kaliteyi artırarak, sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyetini sağlarken daha hızlı ve daha ucuza üretmek her organizasyon için vazgeçilmez hale gelmiştir. Dijitalleşmenin ana hedefi operasyonel mükemmelliktir. Bu nedenle şirketler nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler teknolojiyi teknoloji adına kullanmak yerine önceliklerini belirleyerek dijital dönüşümün ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamalıdır.

Artık endüstrinin birçok alanında sanal işletmelerin sayısı sürekli artmakta, Siemens Otomasyon ve Sürücüler grubu, bilgisayar tabanlı otomasyon çözümleri yapan şirketlerin sayısının her yıl %20 artacağını tahmin etmektedir.

Otomasyon olmadan üretim alanlarını (otomasyon, makine, tarım vb.) düşünmek imkansızdır. 1970'lerden bu yana, PLC'ler endüstride kullanımı hızla popülerlik kazanmıştır. Programlanabilir mantık denetleyicisi (PLC) ve mikrodenetleyicilerdir.

PLC'nin özel giriş ve çıkış birimleri ile donatılmış programlanabilir lojik kontrolörleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde doğrudan kullanıma uygundur. Programlanabilir lojik kontrolörler endüstriyel otomasyon, sera kontrolü, trafik kontrol sistemi gibi birçok yerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

PLC, sensörlerden aldığı bilgileri kendisine verilen programa göre işleyen ve sonucunu iş öğelerine aktaran, mikroişlemci tabanlı mikrobilgisayar sistemidir. Mikroişlemci sayesinde karmaşık sistemler programlamak için kullanılır. Endüstriyel kontrol alanlarında sıra kontrol, senkronizasyon, kontrol hareketi, sayma, proses kontrol, veri yönetimi ve raporlama gibi amaçlarla kullanılabilir. Bu nedenle, bu, karmaşık otomasyon sorunlarının hızlı ve güvenilir bir şekilde çözülmesinde rol oynar. Günümüzde, endüstriyel üretimin çeşitli alanlarında kullanılmaktadır, ancak karmaşık süreçlerde bellek ve işleme/yükleme yetenekleri yetersizdir. Gelişen teknolojilerin üretimde artan hacmi ve üretim karmaşıklıkları ile PLC sistemlerin yerine Edge tabanlı sistem ve teknolojilerin kullanılması beklenmektedir.

Kullanılan otomasyon sistemlerinin korunması ve doğru veri alışverişi, otomasyon sisteminin verimliliğini artırmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomasyon sistemleri iletişim yöntemleri geliştirmeye ve istasyonlar arasında farklı yöntemler denemeye başladı. Yeni geliştirilen standartların istasyonlara uygulanması ile standartlar daha hızlı, daha güvenilir ve verimli veri alışverişini ve sürecin başından sonuna kadar kesintisiz sistem iletişimini sağlar. Uygulanabilir standartların ve sistemlerin dahil edildiği/yayınlandığı SCADA (Merkezi İzleme, Kontrol ve Veri Toplama) sistemlerinin izlenmesi önemli bir noktadır. Tüm kuruluşlar, İnternet ve IoT sayesinde kontrol ve otomasyonun üst katmanlarından SCADA yazılımına sahiptir; Tesis ve makine verimliliğinin yanı sıra analiz/raporlama işlevselliğini görme yeteneğinden yararlanırlar. Ayrıca Human Machine arayüzünde de kullanılır.