facebook instagram linkedin youtube excel
Win Eurasia 2021
Şirket Duyuruları
Kasım 29, 2021

Win Eurasia 2021

Win Eurasia 2021’de gerçekleşen “Dijital Dönüşümle Türkiye'de Endüstriyel Otomasyon Nereye Evriliyor?” panelinde konuşmacılardan biri de Şirketimiz Anot Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Eren GÖNENLİ oldu.

Dijital Dönüşüm Açılış Konuşmacısı Murat Bayazıt Panelin "Ülkelerin konuştuğu diller ne kadar farklı olsa da dijital çağın getirdiği teknoloji kullanımı ortak iletişim dilimiz" diyerek paneli özetlerken, Eren Gönenli Konuşmasında Endüstriyel otomasyonda yapay zekayı savundu.

PwC’nin raporlarına göre Yapay zekânın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye katkısının 15.7 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu katma değerin 4.7 trilyon doları fabrikaların akıllı hale gelmesi ile gerçekleşeceğini, fabrikaların otomasyon sistemlerine bakıldığında 2020’de ihtiyaç duyulan endüstriyel otomasyonun, 2019’a göre %58 önem kazandığı vurgulanmış. Dolayısıyla her yıl katlanarak artan endüstriyel otomasyon ihtiyacı olduğu söylenebilir.

Türkiye’de yapay zeka endüstriyel tarafta nasıl algılanıyor? ve Entegratör olarak Türkiye’deki robotlaşmayı nasıl görüyorsunuz? sorularını yanıtlayan Eren Gönenli; Robot pazarının her zaman dinamiğini korunduğundan, Türkiye’deki entegratör seviyesinin globalle yarışır seviyeye ulaşması ile herkes için ciddi bir fırsat olduğundan bahsetti. Ayrıca diğer bir konu olan yapay zekanın ilk olarak finans ve sağlık sektörlerinde insan hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Endüstride yapay zekanın kullanılması bazı global üreticilerde modül seviyesine inmiş ve pazarda yerini alırken bu konuya odaklanan çok fazla yerli üretici olduğunu söylüyor. Globalin yanı sıra yerli üretici bu teknolojiye odaklanırsa ürünleri eş zamanlı piyasaya sürme fırsatı yakalayabilir. Fakat yapay zekanın endüstride tam olarak kullanılabilmesi için Türkiye’nin daha zamana ihtiyacı olduğunu belirten Eren GÖNENLİ yapay zeka ile birlikte entegrasyon kavramının gündeme gelmesi gerektiğinden ve Türkiye’de yeni mezunların artık IT ve OT teknolojileri hakkında yorum yapabilir durumda olması gerektiğini söyledi. Endüstride yapay zekanın zaman alması, endüstriyel otomasyon teknolojisinin yapay zeka ile entegre olması için multidisipliner işlerin birlikte yapılması ve geliştirilmesi olduğunu vurguladı

Endüstriyel otomasyon dünyasında yapay zeka çok fazla yere sahip olsa da endüstri dünyasındaki insanların konuya olan hakimiyeti arttıkça yapay zeka kullanımı daha da artacaktır. Diyerek sözlerini tamamladı.